Stötvågsbehandling

Radiell stötvågsbehanling (rESWT), är en modern och effektiv behandling av mjukdelar. Vävnaden behandlas med stötvågor/shockwaves som appliceras på vävnaden vilket stimulerar vävnaden med förändring av cellaktivitet, förändring av transporten genom cellmembranet, reducering av kalkinfällning i senvävnad, minskad smärta genom överstimulering av nociceptorer och blockering genom gate-control-mekanismen.

Stötvågsbehandling är en välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som inom det muskuloskeletala systemet används för att förbättra eller eliminera smärt- och sjukdomstillstånd i muskler, senor och senfästen.

Senare tids genomgång av studier av hög kvalitet har visat att stötvågsbehandling är en både effektiv och säker behandlingsmetod och behandlingsformen rekommenderas därför som ett alternativ till traditionell invasiv behandling som injektionsbehandling eller operation.

Olika indikationer för behandling kan exempelvis vara:

- Hälseneinflammation - Akillestendinopati

- Tennisarmbåge/golfarmbåge - epicondylalgi

- Hälsporre - Plantarfasciit

- Hopparknä

- Beninneinflammation

Men även andra besvär i exempelvis axlar, höft och vader kan behandlas.

© 2020 Spine Naprapati & Rehab Värnamo